מחוז מנהיגות קולעת דרום

לחצו למעבר לחלק הרצוי

 

עדכון קבוצות

Your content has been submitted

arrow&v

הוזמנו מדים

חולקו מדים

רשימת ילדים

arrow&v

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

העלה תמונה קבוצתית
מדים
רשימה
חונכים
מאמן
איש קשר
מס' ילדים
סיווג
קבוצה
עיר
תמונה קבוצתית
No
No
א
א
צופית
אחר
אורט אופקים
אופקים
No
Yes
גל בן חיים
גל בן חיים
גל עלוש
14
אחר
מקיף רבין
באר שבע
No
No
אריאל נבון
אריאל נבון
עירית רכזת שכבה ט'
אחר
מקיף אמי'ת
באר שבע
No
No
צחור ראובן
צחור ראובן
ענבל ערב
18
נגב-גליל
מקיף רגר
באר שבע
No
No
נועם אילוז
נועם אילוז
שוש
אחר
מקיף טוביהו
באר שבע
No
No
מיכאל גולן
מיכאל גולן
רועי
15
נגב-גליל
אורט גרוס
קרית גת
No
No
א
אריאל נבון
רועי איטח
נגב-גליל
אורט שלאון
קרית גת

זמני פעילות הקבוצות

 
arrow&v
arrow&v
14:30
14:30
arrow&v
arrow&v
14:30
14:30
16:00
16:00
16:00

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

16:00
יום מרכ"ל 2
יום מרכ"ל 1
יום אימון 2
יום אימון 1
קבוצה
עיר
אורט אופקים
אופקים
שני
רביעי
ראשון
מקיף רבין
באר שבע
רביעי
רביעי
שני
מקיף אמי'ת
באר שבע
רביעי
רביעי
שלישי
מקיף רגר
באר שבע
חמישי
חמישי
שלישי
מקיף טוביהו
באר שבע
חמישי
חמישי
שלישי
אורט גרוס
קרית גת
שלישי
ראשון
אורט שלאון
קרית גת

עובדי המחוז

 
טופס 101
טופס 101
arrow&v
אישור משטרה
פרטי חשבון בנק
תעודת זהות
קליטת עובד
הסכם העסקה