מחוז ז-ח דרום

 

עדכון קבוצות

Your content has been submitted

arrow&v

הוזמנו מדים

חולקו מדים

רשימת ילדים

arrow&v

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

העלה תמונה קבוצתית
מדים
רשימה
חונכים
מאמן
איש קשר
מס' ילדים
סיווג
קבוצה
עיר
תמונה קבוצתית
Yes
Yes
עדין אין
אליאור מגירה
יעל אגמון
15
אחר
בית ספר רחמה
אפשרי בריא
No
Yes
סטודנטים
יניב ברק
יניב ברק
30
אחר
אורט רבין
גן יבנה
No
Yes
סטודנטים
יניב ברק
דורית
15
אחר
רבין
גן יבנה 2
Yes
Yes
כרגע אין
פאזי אבו אלקעיין
חאמד
15
אלנור
חורה
Yes
Yes
מכינת הנגב
דולב
גיא בסטקר
15
דרכא ספיר
ירוחם
Yes
Yes
אין כרגע
אמיר אבו ערער
עבד
30
אחר
שגב שלום
שגב שלום 1
Yes
Yes
כרגע אין
סלאח
עבד
15
אחר
שגב שלום
שגב שלום 2

זמני פעילות הקבוצות

 
arrow&v
arrow&v
14:30
14:30
arrow&v
arrow&v
14:30
14:30
16:00
16:00
16:00

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

16:00
יום מרכ"ל 2
יום מרכ"ל 1
יום אימון 2
יום אימון 1
קבוצה
עיר
חמישי
ראשון
בית ספר רחמה
אפשרי בריא
אורט רבין
גן יבנה
רבין
גן יבנה 2
שלישי
ראשון
אלנור
חורה
רביעי
ראשון
רביעי
דרכא ספיר
ירוחם
רביעי
שני
שגב שלום
שגב שלום 1
רביעי
שני
שגב שלום
שגב שלום 2

עובדי המחוז

 
טופס 101
טופס 101
arrow&v
אישור משטרה
פרטי חשבון בנק
תעודת זהות
הסכם העסקה
יוני 20
מאי 20
אפריל 20
מרץ 20
פברואר 20
ינואר 20
דצמבר 20
נובמבר 19
שם העובד
1780
1780
890
1780
נסרין אלאפיניש
1780
1780
890
1780
נאדר אלעתאיקה
890
890
450
890
גאזי
3560
1780
1180
1780
890
מגאד
1780
יניב ברק

השותפים במחוז

 

עדכן שותף

arrow&v
הוסף לוגו באיכות גבוהה

הזמנות לטורנירים

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

דוח פעילות
פגישת סיום
חולצה
ביקור בפעילות
פגישת אמצע
פוסט משותף
תעודה
מכתב וקבלה
רשימת תפוצה
פגישה פתיחה
ארגון
איש קשר
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
אפשרי בריא
יעל אגמון

טורנירים במחוז

 
arrow&v
חשבונית 5
חשבונית 4
חשבונית 3
חשבונית 2
חשבונית 1
עלות הסעות
עלות מגרש
מקום
טורניר

מעקב איסוף תשלומים

 
arrow&v
סכום צ'קים
סכום מזומן
קבוצה
תאריך

חונכים מחוז

 
אישור לימודים
צילום ת"ז
אישור משטרה
טופס מלגאי

התקדמות שעות עד כה

החלק שלנו
גובה המלגה
שעות שנתי
מוסד אקדמי
שם החונכ/ת

דיווח חודשי

 
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

רשות/ לקבוצות עמידר

טורנירים
מרכזי למידה
אימונים
חודש
קבוצה