מחוז עמקים

 

עדכון קבוצות

Your content has been submitted

arrow&v

הוזמנו מדים

חולקו מדים

רשימת ילדים

arrow&v

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

העלה תמונה קבוצתית
מדים
רשימה
חונכים
מאמן
איש קשר
מס' ילדים
סיווג
קבוצה
עיר
תמונה קבוצתית
No
No
אין עדיין
אסעד
מרוואן
אלבירוני
אכסאל
No
No
אין עדיין
ירון
ירון
אחר
תומר
בית שאן
No
No
אין עדיין
תומר חזוט
חי
אחר
נעם
טבריה
No
No
אין עדיין
איימן
יאיד
אחר
יסודי ג'
יפיע
No
No
אין עדיין
מאג'ד
הישאם ריאחין
אחר
יסודי ג'
כפר כנא
No
No
יגאל
דרור כהן
דרור כהן
15
אחר
האר"י
מגדל העמק
No
No
קובי אמיגה
עומרי ביטון
רינת מנהלת בית ספר
אחר
גיורא יוספטל
מגדל העמק
No
No
דניאל ברהנו
אסף בוסקילה
טלי יועצת
אחר
נופים
מגדל העמק
No
No
מכיניסטים תבור
מכיניסטים תבור
מורן
עצמון
נוף הגליל
No
No
עין עדיין
ואסים
ואסים
אחר
ביר אלמיר
נצרת
No
No
אין עדיין
שאדי
ענאן
אחר
מוכלס
נצרת
No
No
אין עדיין
פיראס
מחמוד אבו ליל
אחר
יסודי ג' ג'בל סיך
עין מאהל

זמני פעילות הקבוצות

 
arrow&v
arrow&v
14:30
14:30
arrow&v
arrow&v
14:30
14:30
16:00
16:00
16:00

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

16:00
יום מרכ"ל 2
יום מרכ"ל 1
יום אימון 2
יום אימון 1
קבוצה
עיר
אלבירוני
אכסאל
ראשון
תומר
בית שאן
נעם
טבריה
יסודי ג'
יפיע
יסודי ג'
כפר כנא
ראשון
חמישי
שלישי
האר"י
מגדל העמק
גיורא יוספטל
מגדל העמק
נופים
מגדל העמק
עצמון
נוף הגליל
ביר אלמיר
נצרת
מוכלס
נצרת
יסודי ג' ג'בל סיך
עין מאהל

עובדי המחוז

 
טופס 101
טופס 101
arrow&v
אישור משטרה
פרטי חשבון בנק
תעודת זהות
הסכם העסקה
יוני 20
מאי 20
אפריל 20
מרץ 20
פברואר 20
ינואר 20
דצמבר 20
נובמבר 19
שם העובד
890
משה ביטון
500
דרור כהן
445
אסף בוסקילה

השותפים במחוז

 

עדכן שותף

arrow&v
הוסף לוגו באיכות גבוהה

הזמנות לטורנירים

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

דוח פעילות
פגישת סיום
חולצה
ביקור בפעילות
פגישת אמצע
פוסט משותף
תעודה
מכתב וקבלה
רשימת תפוצה
פגישה פתיחה
ארגון
איש קשר
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
מכינה צבאי תבור
נועם
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
מרכז הצעירים בית שאן
סיגאל
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
מרכז צעירים מגדל העמק
פאלה
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
עיריית מגדל העמק
שלום זוזוט

טורנירים במחוז

 
arrow&v
חשבונית 5
חשבונית 4
חשבונית 3
חשבונית 2
חשבונית 1
עלות הסעות
עלות מגרש
מקום
טורניר
4400
0
מגדל העמק
ראשון

מעקב איסוף תשלומים

 
arrow&v
סכום צ'קים
סכום מזומן
קבוצה
תאריך
520
טבריה איילים
28/06/2021
1800
גיורא יוספטל
16/03/2021

חונכים מחוז

 
אישור לימודים
צילום ת"ז
אישור משטרה
טופס מלגאי

התקדמות שעות עד כה

החלק שלנו
גובה המלגה
שעות שנתי
מוסד אקדמי
שם החונכ/ת

דיווח חודשי

 
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

רשות/ לקבוצות עמידר

טורנירים
מרכזי למידה
אימונים
חודש
קבוצה