מחוז בועטות מרכז

לחצו למעבר לחלק הרצוי

 

עדכון קבוצות

Your content has been submitted

arrow&v

הוזמנו מדים

חולקו מדים

רשימת ילדים

arrow&v

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

העלה תמונה קבוצתית
מדים
רשימה
חונכים
מאמן
איש קשר
מס' ילדים
סיווג
קבוצה
עיר
תמונה קבוצתית
No
Yes
אין
זוהר אוחיון
שלמה
12
נגב-גליל
ז׳בוטניסקי
בית שמש
No
No
אין
קאי אסרף
נילי
נגב-גליל
בגין
בית שמש
No
Yes
טוהר
בני
אוסנת
15
אחר
תל"י בית וגן
ירושלים
No
No
אין
אריאל
אוסנת
נגב-גליל
מדעי טכנולוגי
ירושלים
No
No
אין
אחמד ג'אבר
חמזה
15
נגב-גליל
אלמנאר
לוד
No
No
נופר
נופר
נופר
20
אחר
קשת
תל אביב
No
No
אין
שני ארוך
אילאיל
5
אחר
לוינסקי
תל אביב
No
No
אין
אילת
נופר מנהלת שבט
20
חברים לדרך
שפירא
תל אביב

זמני פעילות הקבוצות

 
arrow&v
arrow&v
14:30
14:30
arrow&v
arrow&v
14:30
14:30
16:00
16:00
16:00

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

16:00
יום מרכ"ל 2
יום מרכ"ל 1
יום אימון 2
יום אימון 1
קבוצה
עיר
ז׳בוטניסקי
בית שמש
בגין
בית שמש
ראשון
חמישי
ראשון
תל"י בית וגן
ירושלים
מדעי טכנולוגי
ירושלים
אלמנאר
לוד
רביעי
ראשון
קשת
תל אביב
רביעי
לוינסקי
תל אביב
רביעי
שפירא
תל אביב

עובדי המחוז

 
טופס 101
טופס 101
arrow&v
אישור משטרה
פרטי חשבון בנק
תעודת זהות
קליטת עובד
הסכם העסקה