בועטות גליל עליון

 

עדכון קבוצות

Your content has been submitted

arrow&v

הוזמנו מדים

חולקו מדים

רשימת ילדים

arrow&v

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

העלה תמונה קבוצתית
מדים
רשימה
חונכים
מאמן
איש קשר
מס' ילדים
סיווג
קבוצה
עיר
תמונה קבוצתית
Yes
No
סוהא
סוהא
סוהא
אלבירוני
טמרה
Yes
No
סוהא
סוהא
סוהא
אחר
אלבירוני 2
טמרה
No
No
מייס טריף
מייס טריף
עומר חראנבה
יסודי ד'
מראר
No
No
גליה
גליה
רחל
רמב"ם
קריית שמונה

זמני פעילות הקבוצות

 
arrow&v
arrow&v
14:30
14:30
arrow&v
arrow&v
11:00
15:00
16:00
16:00
12:15

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

16:15
יום מרכ"ל 2
יום מרכ"ל 1
יום אימון 2
יום אימון 1
קבוצה
עיר
שישי
שלישי
אלבירוני
טמרה
שישי
שלישי
אלבירוני 2
טמרה
שבת
שלישי
יסודי ד'
מראר
רביעי
שלישי
רמב"ם
קריית שמונה

עובדי המחוז

 
טופס 101
טופס 101
arrow&v
אישור משטרה
פרטי חשבון בנק
תעודת זהות
הסכם העסקה
יוני 20
מאי 20
אפריל 20
מרץ 20
פברואר 20
ינואר 20
דצמבר 20
נובמבר 19
שם העובד
890
1186
שיר לוי

השותפים במחוז

 

עדכן שותף

arrow&v
הוסף לוגו באיכות גבוהה

הזמנות לטורנירים

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

דוח פעילות
פגישת סיום
חולצה
ביקור בפעילות
פגישת אמצע
פוסט משותף
תעודה
מכתב וקבלה
רשימת תפוצה
פגישה פתיחה
ארגון
איש קשר

טורנירים במחוז

 
arrow&v
חשבונית 5
חשבונית 4
חשבונית 3
חשבונית 2
חשבונית 1
עלות הסעות
עלות מגרש
מקום
טורניר

מעקב איסוף תשלומים

 
arrow&v
סכום צ'קים
סכום מזומן
קבוצה
תאריך
700
רמבם
26/05/2021
770
רמבם קש
17/03/2021

חונכים מחוז

 
אישור לימודים
צילום ת"ז
אישור משטרה
טופס מלגאי

התקדמות שעות עד כה

החלק שלנו
גובה המלגה
שעות שנתי
מוסד אקדמי
שם החונכ/ת
תל חי
גליה

דיווח חודשי

 
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

רשות/ לקבוצות עמידר

טורנירים
מרכזי למידה
אימונים
חודש
קבוצה
1
דצמבר
מראר
0
9
דצמבר
טמרה אלבירוני