מחוז בועטות מרכז

 

עדכון קבוצות

Your content has been submitted

arrow&v

הוזמנו מדים

חולקו מדים

רשימת ילדים

arrow&v

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

העלה תמונה קבוצתית
מדים
רשימה
חונכים
מאמן
איש קשר
מס' ילדים
סיווג
קבוצה
עיר
תמונה קבוצתית
Yes
No
אין
שרון
בר
14
אחר
דרך הגלים
הרצליה
No
Yes
מרים קוסטינסקי
נטליה כ"ץ
אוסנת
20
אחר
תל"י בית וגן
ירושלים
No
No
אין
אחמד ג'אבר
חמזה
15
אחר
אלמנאר
לוד
No
No
נופר
נופר
נופר
20
אחר
קשת
תל אביב
No
Yes
אבישג
מיכל גולדברגר
אילאיל
12
אחר
לוינסקי
תל אביב
No
Yes
אין
מיכל גולדברגר
גיל
20
אחר
כפיר
תל אביב
No
No
אין
רני
גיל
18
אחר
כפיר
תל אביב
Yes
No
אין
אילת
נטע
20
אחר
שפירא
תל אביב

זמני פעילות הקבוצות

 
arrow&v
arrow&v
00:00
00:00
arrow&v
arrow&v
00:00
16:00
00:00
00:00
00:00

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

17:30
יום מרכ"ל 2
יום מרכ"ל 1
יום אימון 2
יום אימון 1
קבוצה
עיר
רביעי
דרך הגלים
הרצליה
ראשון
חמישי
ראשון
תל"י בית וגן
ירושלים
אלמנאר
לוד
רביעי
ראשון
קשת
תל אביב
רביעי
לוינסקי
תל אביב
רביעי
כפיר
תל אביב
שני
כפיר
תל אביב
רביעי
שפירא
תל אביב

עובדי המחוז

 
טופס 101
טופס 101
arrow&v
אישור משטרה
פרטי חשבון בנק
תעודת זהות
הסכם העסקה
יוני 20
מאי 20
אפריל 20
מרץ 20
פברואר 20
ינואר 20
דצמבר 20
נובמבר 19
שם העובד
1000
קדן אשכנזי
900
800
משי כהן
900
900
פארס מיתאנה
0
0
450
אחמד
1190
1190
1190
1400
0
0
1190
800
נופר אזולאי

השותפים במחוז

 

עדכן שותף

arrow&v
הוסף לוגו באיכות גבוהה

הזמנות לטורנירים

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

דוח פעילות
פגישת סיום
חולצה
ביקור בפעילות
פגישת אמצע
פוסט משותף
תעודה
מכתב וקבלה
רשימת תפוצה
פגישה פתיחה
ארגון
איש קשר
No
No
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
עיריית תל אביב
אלון בלום
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
עמותה
רוני

טורנירים במחוז

 
arrow&v
חשבונית 5
חשבונית 4
חשבונית 3
חשבונית 2
חשבונית 1
עלות הסעות
עלות מגרש
מקום
טורניר

מעקב איסוף תשלומים

 
arrow&v
סכום צ'קים
סכום מזומן
קבוצה
תאריך
5000
0
קשת
07/07/2021
1200
600
תל"י בית וגן
22/06/2021
5000
קשת
30/05/2021
1500
ספרית לוינסקי
19/04/2021
3900
250
תל"י בית וגן
16/03/2021
1000
תל"י בית וגן
16/03/2021
600
600
תל"י בית וגן
01/03/2021
5000
קשת
16/02/2021
1800
תל"י בית וגן ירושלים
11/01/2021

חונכים מחוז

 
אישור לימודים
צילום ת"ז
אישור משטרה
טופס מלגאי

התקדמות שעות עד כה

החלק שלנו
גובה המלגה
שעות שנתי
מוסד אקדמי
שם החונכ/ת
10,000
120
אוניברסיטת תל אביב
מיכל

דיווח חודשי

 
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

רשות/ לקבוצות עמידר

טורנירים
מרכזי למידה
אימונים
חודש
קבוצה
0
0
0
ינואר
קשת