פרק מתוך הסדרה "סיפורי כדורגל"

המשודרת בטלוויזיה היוונית