לוגו עמותה.png

הארגון המפעיל את תכנית שער שוויון הוא עמותת היוזמה החינוכית ספורטיבית, מספר עמותה רשומה 580558591.

העמותה נרשמה ברשם העמותות של משרד המשפטים בחודש מאי 2012.

כלל המידע המשפטי, המסמכים והאישורים, לרבות אישור ניהול תקין ואישור סעיף 46 בתוקף, נמצאים באתר גיידסטאר בקישור הזה

בעלי תפקידים בעמותה (מתנדבים):

מר רונן אלעד, יו"ר הוועד המנהל

מר אפי רוזנהויז, נשיא כבוד

מר שרון תוסייה-כהן, חבר הוועד המנהל

מר מודי בר-און, חבר הוועד המנהל

גב' מירי נבו, חברת הוועד המנהל

מר אייל ויינינגר, חבר הוועד המנהל

מר ניל קורני, חבר הוועד המנהל

גב' שירה אטינג, חברת הוועד המנהל

מר עדי גורדון, חבר הוועד המנהל

גב' אסנת עוזרד, חברת הוועד המנהל

מר חנן זלינגר, חבר הוועד המנהל

מר מייקי בן ארי, חבר הוועד המנהל

מר מאור הוד, חבר ומזכיר הוועד המנהל

מר שלמה תוסייה-כהן, יועץ משפטי

מנכ"ל העמותה, מר לירן ג'רסי

סמנכ"ל תפעול, מר אורי שחם

מנהל כספים וקשרי שותפים, מר יניב קוסביצקי