מחוז ירושלים

 

עדכון קבוצות

Your content has been submitted

arrow&v

הוזמנו מדים

חולקו מדים

רשימת ילדים

arrow&v

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

העלה תמונה קבוצתית
מדים
רשימה
חונכים
מאמן
איש קשר
מס' ילדים
סיווג
קבוצה
עיר
תמונה קבוצתית
Yes
Yes
מוחמד טוויל, ג'וש דין
ירון כרם
אפרת פרילנדר
17
אחר
תל"י רמת מוריה
ירושלים
Yes
Yes
פרידה, רבקה
עילי מנשה
אסנת
15
אחר
תל"י בית וגן 1
ירושלים
Yes
Yes
עדנה
עילי מנשה
אסנת
15
אחר
תל"י בית וגן 2
ירושלים
Yes
Yes
כפיר, דגם
עידן כהן
נאווה
20
אחר
של"ב
ירושלים
Yes
Yes
מכללת הדסה
ענאן עליאן
ענאן עליאן
16
אחר
בית צפפה
ירושלים
Yes
Yes
א
ענאן עליאן
ענאן עליאן
12
אחר
בית מיכה
ירושלים
Yes
Yes
מטעם בית לזרוס
עילי מנשה
אילן
18
אחר
בית לזרוס
ירושלים

זמני פעילות הקבוצות

 
arrow&v
arrow&v
14:30
13:00
arrow&v
arrow&v
13:30
14:30
16:00
14:30
15:00

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

16:00
יום מרכ"ל 2
יום מרכ"ל 1
יום אימון 2
יום אימון 1
קבוצה
עיר
ראשון
שלישי
ראשון
תל"י רמת מוריה
ירושלים
ראשון
רביעי
ראשון
תל"י בית וגן 1
ירושלים
חמישי
חמישי
שני
תל"י בית וגן 2
ירושלים
רביעי
רביעי
ראשון
של"ב
ירושלים
שישי
ראשון
בית צפפה
ירושלים
חמישי
שני
בית מיכה
ירושלים
חמישי
ראשון
בית לזרוס
ירושלים

עובדי המחוז

 
טופס 101
טופס 101
arrow&v
אישור משטרה
פרטי חשבון בנק
תעודת זהות
הסכם העסקה
יוני 20
מאי 20
אפריל 20
מרץ 20
פברואר 20
ינואר 20
דצמבר 20
נובמבר 19
שם העובד
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
ענאן עליאן
890
765
890
890
890
515
1690
ירון כרם
1390
1515
1390
1390
890
1265
265
עילי מנשה
890
890
890
890
640
890
1390
עידן כהן

השותפים במחוז

 

עדכן שותף

arrow&v
הוסף לוגו באיכות גבוהה

הזמנות לטורנירים

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

דוח פעילות
פגישת סיום
חולצה
ביקור בפעילות
פגישת אמצע
פוסט משותף
תעודה
מכתב וקבלה
רשימת תפוצה
פגישה פתיחה
ארגון
איש קשר
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
בית"ר ירושלים
הגר
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
רוח נכון
טליה
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
צופים
ירדן
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
מכללת הדסה
ציפי

טורנירים במחוז

 
arrow&v
חשבונית 5
חשבונית 4
חשבונית 3
חשבונית 2
חשבונית 1
עלות הסעות
עלות מגרש
מקום
טורניר
0
בית וגן
שני
0
מגרש סיננטי ארמון הנציב
ראשון

מעקב איסוף תשלומים

 
arrow&v
סכום צ'קים
סכום מזומן
קבוצה
תאריך
4600
1200
תל"י בית וגן
13/06/2021
1500
600
של"ב
13/06/2021
300
1050
תל"י רמת מוריה
13/06/2021
600
תל"י בית וגן
16/03/2021
600
של"ב
02/03/2021
1800
900
תל"י רמת מוריה
28/01/2021
4000
1200
תל"י בית וגן
28/01/2021
0
300
של"ב
06/12/2020
5400
600
של"ב
25/11/2020

חונכים מחוז

 
אישור לימודים
צילום ת"ז
אישור משטרה
טופס מלגאי

התקדמות שעות עד כה

החלק שלנו
גובה המלגה
שעות שנתי
מוסד אקדמי
שם החונכ/ת
120
דגם גתו

דיווח חודשי

 
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

רשות/ לקבוצות עמידר

טורנירים
מרכזי למידה
אימונים
חודש
קבוצה
1
4
8
יוני
בית לזרוס
1
0
8
יוני
תל"י בית וגן 2
1
8
יוני
תל"י בית וגן 1
0
4
8
יוני
בית מיכה
1
4
8
מאי
של"ב
1
0
8
יוני
בית צפפה
1
0
8
יוני
תל"י רמת מוריה