מחוז נגב מערבי

 

עדכון קבוצות

Your content has been submitted

arrow&v

הוזמנו מדים

חולקו מדים

רשימת ילדים

arrow&v
העלה תמונה קבוצתית

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

מדים
רשימה
חונכים
מאמן
איש קשר
מס' ילדים
סיווג
קבוצה
עיר
תמונה קבוצתית
Yes
Yes
מכינת בית ג'וברין
דוד שאול
דוד שאול
15
אחר
הרצל
קרית גת
Yes
Yes
0
אסרט
הדסה
14
אחר
אלי כהן
קרית מלאכי
No
Yes
תאיר יפרח, שיראל כהן
נוי
עופרי
15
אחר
גיל רבין
שדרות

זמני פעילות הקבוצות

 
arrow&v
arrow&v
14:30
14:30
arrow&v
arrow&v
14:30
14:30
16:00
16:00
16:00

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

16:00
יום מרכ"ל 2
יום מרכ"ל 1
יום אימון 2
יום אימון 1
קבוצה
עיר
הרצל
קרית גת
אלי כהן
קרית מלאכי
רביעי
שלישי
חמישי
שני
גיל רבין
שדרות

עובדי המחוז

 
טופס 101
טופס 101
arrow&v
אישור משטרה
פרטי חשבון בנק
תעודת זהות
הסכם העסקה
יוני 20
מאי 20
אפריל 20
מרץ 20
פברואר 20
ינואר 20
דצמבר 20
נובמבר 19
שם העובד
1200
1350
יובל בודיק
890
890
890
אליהו קרספיל
1200
1200
1350
0
1200
1350
אסרט אבבה
1200
1200
1200
770
1200
790
דוד שאול

השותפים במחוז

 

עדכן שותף

arrow&v
הוסף לוגו באיכות גבוהה

הזמנות לטורנירים

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

דוח פעילות
פגישת סיום
חולצה
ביקור בפעילות
פגישת אמצע
פוסט משותף
תעודה
מכתב וקבלה
רשימת תפוצה
פגישה פתיחה
ארגון
איש קשר
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
עיריית שדרות
אופיר אסולין

טורנירים במחוז

 
arrow&v
חשבונית 5
חשבונית 4
חשבונית 3
חשבונית 2
חשבונית 1
עלות הסעות
עלות מגרש
מקום
טורניר

מעקב איסוף תשלומים

 
arrow&v
סכום צ'קים
סכום מזומן
קבוצה
תאריך
1100
אלי כהן
21/12/2020

חונכים מחוז

 
אישור לימודים
צילום ת"ז
אישור משטרה
טופס מלגאי

התקדמות שעות עד כה

החלק שלנו
גובה המלגה
שעות שנתי
מוסד אקדמי
שם החונכ/ת
שנת שרות
120
כפר איילים
אביב
0
10000
140
ספיר
שיראל כהן

דיווח חודשי

 
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

רשות/ לקבוצות עמידר

טורנירים
מרכזי למידה
אימונים
חודש
קבוצה