מחוז נגב מזרחי

 

עדכון קבוצות

Your content has been submitted

arrow&v

הוזמנו מדים

חולקו מדים

רשימת ילדים

arrow&v

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

העלה תמונה קבוצתית
מדים
רשימה
חונכים
מאמן
איש קשר
מס' ילדים
סיווג
קבוצה
עיר
תמונה קבוצתית
Yes
Yes
פרח
ליאון
ליאון
15
אחר
אלפסי
דימונה
Yes
Yes
פרח
עידן בסט
גלית
17
דקלים
דימונה
Yes
Yes
פרח
ליאון
רחל
10
נווה עמרם
דימונה
Yes
Yes
מכינה
יוסי אלקיים
חגית אוויץ
15
קול יעקב
ירוחם
Yes
Yes
מכינה
דותן מלול
דותן מלול
15
המאוחד
ירוחם
Yes
Yes
מכינה
דולב
דולב
20
אחר
קל יעקב
ירוחם

זמני פעילות הקבוצות

 
arrow&v
arrow&v
14:30
14:30
arrow&v
arrow&v
13:00
13:00
16:00
16:00
14:30

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

14:30
יום מרכ"ל 2
יום מרכ"ל 1
יום אימון 2
יום אימון 1
קבוצה
עיר
שלישי
חמישי
שלישי
אלפסי
דימונה
שלישי
רביעי
שני
דקלים
דימונה
שלישי
חמישי
שלישי
נווה עמרם
דימונה
רביעי
שלישי
ראשון
קול יעקב
ירוחם
רביעי
חמישי
ראשון
המאוחד
ירוחם
קל יעקב
ירוחם

עובדי המחוז

 
טופס 101
טופס 101
arrow&v
אישור משטרה
פרטי חשבון בנק
תעודת זהות
הסכם העסקה
יוני 20
מאי 20
אפריל 20
מרץ 20
פברואר 20
ינואר 20
דצמבר 20
נובמבר 19
שם העובד
890
1390
ליאור
890
890
890
890
790
דולב פרץ
1780
1780
1330
580
1020
עידן בסט
1780
1390
1330
1380
890
450
סלאח אלגדיפי
1780
1780
1780
1180
1780
1780
יהודה אנקאווה
890
890
890
890
890
890
890
450
דותן דוד מלול
500
דותן מלול

השותפים במחוז

 

עדכן שותף

arrow&v
הוסף לוגו באיכות גבוהה

הזמנות לטורנירים

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

דוח פעילות
פגישת סיום
חולצה
ביקור בפעילות
פגישת אמצע
פוסט משותף
תעודה
מכתב וקבלה
רשימת תפוצה
פגישה פתיחה
ארגון
איש קשר

טורנירים במחוז

 
arrow&v
חשבונית 5
חשבונית 4
חשבונית 3
חשבונית 2
חשבונית 1
עלות הסעות
עלות מגרש
מקום
טורניר

מעקב איסוף תשלומים

 
arrow&v
סכום צ'קים
סכום מזומן
קבוצה
תאריך
1700
דקלים דימונה
17/01/2021
2000
המאוחד ירוחם
17/01/2021
500
2000
קול יעקב ירוחם
17/01/2021
750
בית ספר נווה - דימונה
25/11/2020
900
בית ספר אלפאסי - דימונה
25/11/2020

חונכים מחוז

 
אישור לימודים
צילום ת"ז
אישור משטרה
טופס מלגאי

התקדמות שעות עד כה

החלק שלנו
גובה המלגה
שעות שנתי
מוסד אקדמי
שם החונכ/ת

דיווח חודשי

 
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

רשות/ לקבוצות עמידר

טורנירים
מרכזי למידה
אימונים
חודש
קבוצה