מחוז שפלה

 

עדכון קבוצות

Your content has been submitted

arrow&v

הוזמנו מדים

חולקו מדים

רשימת ילדים

arrow&v

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

העלה תמונה קבוצתית
מדים
רשימה
חונכים
מאמן
איש קשר
מס' ילדים
סיווג
קבוצה
עיר
תמונה קבוצתית
Yes
Yes
חונכי המתנ"ס
מושיקו
גאיה
14
אחר
מתנ"ס קדימה
אור יהודה
No
No
א
אושרי
גדי
בית סולומון
יבנה
Yes
Yes
א
עדי רפאל
עדי
15
אחר
היובל
יהוד
Yes
Yes
מ
מוחמד
אדהם
38
אחר
רכבת
לוד
Yes
Yes
מ
יוסף
אדהם
36
אחר
נווה ירק
לוד
Yes
Yes
מ
וויסאם
אדהאם
35
אחר
רמת אשכול
לוד
Yes
Yes
א
הרצל
משה
20
נועם נריה
לוד
No
No
אין
נתי
עינב
בגין
רחובות

זמני פעילות הקבוצות

 
arrow&v
arrow&v
14:30
14:30
arrow&v
arrow&v
14:30
16:00
16:00
16:00
16:00

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

17:30
יום מרכ"ל 2
יום מרכ"ל 1
יום אימון 2
יום אימון 1
קבוצה
עיר
חמישי
מתנ"ס קדימה
אור יהודה
בית סולומון
יבנה
היובל
יהוד
שלישי
ראשון
רכבת
לוד
רביעי
שני
נווה ירק
לוד
שישי
רביעי
רמת אשכול
לוד
נועם נריה
לוד
בגין
רחובות

עובדי המחוז

 
טופס 101
טופס 101
arrow&v
אישור משטרה
פרטי חשבון בנק
תעודת זהות
הסכם העסקה
יוני 20
מאי 20
אפריל 20
מרץ 20
פברואר 20
ינואר 20
דצמבר 20
נובמבר 19
שם העובד
דניאל טדנקה
עדי
1090
1090
640
הרצל ביטון

השותפים במחוז

 

עדכן שותף

arrow&v
הוסף לוגו באיכות גבוהה

הזמנות לטורנירים

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

דוח פעילות
פגישת סיום
חולצה
ביקור בפעילות
פגישת אמצע
פוסט משותף
תעודה
מכתב וקבלה
רשימת תפוצה
פגישה פתיחה
ארגון
איש קשר
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
כפר הסטודנטים איילים
חגי
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
כפר הסטודנטים איילים
מור
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
אגף הספורט-עיריית לוד
שמוליק

טורנירים במחוז

 
arrow&v
חשבונית 5
חשבונית 4
חשבונית 3
חשבונית 2
חשבונית 1
עלות הסעות
עלות מגרש
מקום
טורניר

מעקב איסוף תשלומים

 
arrow&v
סכום צ'קים
סכום מזומן
קבוצה
תאריך
600
450
בגין
13/06/2021
150
1616
נועם נריה
13/06/2021

חונכים מחוז

 
אישור לימודים
צילום ת"ז
אישור משטרה
טופס מלגאי

התקדמות שעות עד כה

החלק שלנו
גובה המלגה
שעות שנתי
מוסד אקדמי
שם החונכ/ת
טל אלוני

דיווח חודשי

 
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

רשות/ לקבוצות עמידר

טורנירים
מרכזי למידה
אימונים
חודש
קבוצה
4
8
יוני
בגין
0
0
8
יוני
היובל
0
0
8
יוני
רמת אשכול
0
0
8
יוני
נווה ירק
0
0
8
יוני
נועם נריה
0
0
8
יוני
רכבת
0
4
4
יוני
קדימה