יום לימודים ארוך

 

עדכון קבוצות

arrow&v

הוזמנו מדים

חולקו מדים

רשימת ילדים

arrow&v
העלה תמונה קבוצתית

זמני פעילות הקבוצות

 
arrow&v
arrow&v
14:30
14:30
arrow&v
arrow&v
14:30
14:30
16:00
16:00
16:00
16:00

עובדי המחוז

 
טופס 101
PDF לשנת 2021
טופס 101
PDF לשנת 2020
arrow&v
אישור משטרה
לשנת 2020
פרטי חשבון בנק
לשנת 2021
תעודת זהות
לשנת 2021
הסכם העסקה
לשנת 2020

השותפים במחוז

 

עדכן שותף

arrow&v
הוסף לוגו באיכות גבוהה
לשנת 2020

הזמנות לטורנירים

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

טורנירים במחוז

 
arrow&v
חשבונית 5
תמונה
חשבונית 4
תמונה
חשבונית 3
תמונה
חשבונית 2
תמונה
חשבונית 1
תמונה

מעקב איסוף תשלומים

 
arrow&v

חונכים מחוז

 
אישור לימודים
לשנת 2020
צילום ת"ז
לשנת 2020
אישור משטרה
לשנת 2020
טופס מלגאי
לשנת 2020

התקדמות שעות עד כה

דיווח חודשי

 
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

רשות/ לקבוצות עמידר