יום לימודים ארוך

 

עדכון קבוצות

Your content has been submitted

arrow&v

הוזמנו מדים

חולקו מדים

רשימת ילדים

arrow&v

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

העלה תמונה קבוצתית
מדים
רשימה
חונכים
מאמן
איש קשר
מס' ילדים
סיווג
קבוצה
עיר
תמונה קבוצתית
No
No
עלייה
עלייה
עלאאה
12
אחר
אחווה
יפו
No
Yes
עומר
עומר
שחר
11
אחר
שפירא
תל אביב
No
Yes
נדב
נדב
אוראל
עציון
תל אביב
No
Yes
עומר
עומר
אינה
12
אחר
איתמר אבן אבי
תל אביב
No
No
הוד
הוד
ורד
הדקל
תל אביב
No
No
אמיל\תמיר
אמיל\תמיר
זהבי
13
אחר
הגליל
תל אביב

זמני פעילות הקבוצות

 
arrow&v
arrow&v
14:30
14:30
arrow&v
arrow&v
14:30
14:30
16:00
16:00
16:00

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

16:00
יום מרכ"ל 2
יום מרכ"ל 1
יום אימון 2
יום אימון 1
קבוצה
עיר
אחווה
יפו
שפירא
תל אביב
עציון
תל אביב
איתמר אבן אבי
תל אביב
הדקל
תל אביב
הגליל
תל אביב

עובדי המחוז

 
טופס 101
טופס 101
arrow&v
אישור משטרה
פרטי חשבון בנק
תעודת זהות
הסכם העסקה
יוני 21
מאי 21
אפריל 21
מרץ 21
פברואר 21
ינואר 21
דצמבר 20
נובמבר 20
שם העובד
3285
1530
1710
אמיל לייבנר
180
108
שי שייביץ
2799
1517
2000
108
עומר
900
495
540
540
360
גבריאל
72
108
180
108
360
קדן אשכנזי
675
765
1350
675
810
תמיר

השותפים במחוז

 

עדכן שותף

arrow&v
הוסף לוגו באיכות גבוהה

הזמנות לטורנירים

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

דוח פעילות
פגישת סיום
חולצה
ביקור בפעילות
פגישת אמצע
פוסט משותף
תעודה
מכתב וקבלה
רשימת תפוצה
פגישה פתיחה
ארגון
איש קשר

טורנירים במחוז

 
arrow&v
חשבונית 5
חשבונית 4
חשבונית 3
חשבונית 2
חשבונית 1
עלות הסעות
עלות מגרש
מקום
טורניר

מעקב איסוף תשלומים

 
arrow&v
סכום צ'קים
סכום מזומן
קבוצה
תאריך

חונכים מחוז

 
אישור לימודים
צילום ת"ז
אישור משטרה
טופס מלגאי

התקדמות שעות עד כה

החלק שלנו
גובה המלגה
שעות שנתי
מוסד אקדמי
שם החונכ/ת

דיווח חודשי

 
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

רשות/ לקבוצות עמידר

טורנירים
מרכזי למידה
אימונים
חודש
קבוצה