מסמכי העמותה

עמותת ׳שער שוויון ע״ר׳ (ח.פ – 580558591).
העמותה נרשמה בשם ׳היוזמה החינוכית ספורטיבית׳ ברשם העמותות של משרד המשפטים במאי 2012 ושינתה את שמה ל׳שער שוויון ע״ר׳ באוקטובר 2021.